מושב גבעת יערים - Givat Yearim
תנאי החזקת כלב
תנאי החזקת כלב
 
 
תנאים להחזקת כלב, בהתאם לחוק העזר הרשותי:
 
1.      יש לחסן את הכלב החל מגיל שלושה חודשים, בכל שנה ושנה.
 
2.      יש להסגיר את הכלב תוך 24 שעות לתחנת ההסגר בשועפת או ברמלה למעקב וטרינרי, בכל מקרה שהכלב נשך או שרט אדם, ולהודיע מיד לשירות הוטרינרי הרשותי.
 
3.      יש להודיע לשירות הוטרינרי על כל מקרה שכלבך נושך, ולעשות מאמצים לזהות את בעל החיים שנשך.
 
4.      בכל מקרה בו מת הכלב בנסיבות בלתי ברורות וללא השגחת רופא וטרינר, יש לשמור את גופת הכלב במקום מוצל וקריר, ולהתקשר מיד לשירות הוטרינרי במועצה טלפון 02-9900905, או לרופא הוטרינר התורן במכון הוטרינרי בטלפון 03-9681555 ולפעול בהתאם להנחיות. ביתר המקרים יש להעביר גופת הכלב למחלקה לפתולוגיה במכון הוטרינרי בבית דגן, או לתחנת ההסגר העירונית בשועפת.
 
5.      אין להחזיק את הכלב במקום ציבורי או ברשות הרבים, אלא אם כן הכלב מוחזק ברצועה שאורכה אינו עולה על 2 מטר, וכשפיו חסום בזמם. אין למסור את הכלב לידי ילד, או לידי מי שאינו מסוגל להשתלט עליו בכל מצב.
 
6.      יש לקשור את הכלב/להחזיק בחצר, בתנאי שלא תהא לכלב גישה חופשית לרשות הרבים, או למעבר עוברי אורח, ובצורה שלא יוכל להפחידם ולהבהילם, וכן יש לתלות שלט "זהירות כלב" בעברית, אנגלית וערבית, וכן ציור של ראש של כלב, ליד המקום שבו קשור הכלב.
 
7.      אין להחזיק בחצר פרטית כלב שאינו קשור, אלא אם כן, כל החצר מוקפת בגדר שגובהה 2 מטר ולפניה שער הכניסה הנעול, מוצב פעמון ושלט "זהירות כלב", בעברית, אנגלית וערבית וציור ראש של כלב.
 
8.      יש לפנות לרופא וטרינר במקרה של מחלה או חשד למחלה, וכן לקבלת טיפול מונע נגד תולעי מעיים, אחת לששה חודשים.
 
9.      יש לפנות את צואת הכלב למתקן אשפה, מכל שטח ציבורי או רשות הרבים.
 
10. יש להודיע לשירות הוטרינרי הרשותי, במכתב רשום, על מות הכלב, או אובדנו, העברתו לאחר, או שינוי מקום החזקתו.
 
11. לתשומת לב, הרופא הוטרינר רשאי לתפוס כלב ו/או להשמידו, אם לא מולאו לגביו תנאי הרשיון.
 
12.         חובה לסמן את הכלב בשבב אלקטרוני.
                                                                                  
                                                                                                ד"ר עמוס ברזילי
                                                                                                רופא וטרינר רשותי