מושב גבעת יערים - Givat Yearim
ועד אגודה

הועד המנהל של האגודה החקלאית גבעת יערים

חברי ההנהלה:

          יו"ר - גלבוע עוזרי - 054-7677634 gilboao@zahav.net.il

            בניהו עוזרי - 057-77626350  benny2422@walla.com

            גדעון בן אהרון - 052-7250601  gidonben@walla.com

            רוני דוד - 052-2406616

            חיים יששכר - 054-5637910  

    מזכירת האגודה: אהובה

    טלפון מזכירות: 5342797

    דואר אלקטרוני: aguda@givat-yearim.co.il

סמכויות ועד האגודה ותפקידו

בגבעת יערים התיישבו עם הקמתו בשנת 1950, 64 בעלי נחלות חקלאיות.
אל בעלי הנחלות נספחות מספר משפחות שהתגוררו ב"בתים מקצועיים". אלה היו אנשי מקצוע שאינם חקלאים למשל אנשי רפואה, הדרכה וכו'.

64 בעלי הנחלות החקלאיים התאגדו באגודה חקלאית וראשי המשפחות הללו היו לחברי האגודה החקלאית גבעת יערים.

מספר המשפחות במושב גדל עם השנים והגיע ל-280 משפחות. אולם רוב המצטרפים החדשים למושב לא הגיעו כבעלי נחלות או כחקלאים ועל כן לא הצטרפו לאגודה החקלאית.

המשפחות החקלאיות ממשיכות בפעילות יקלאית כמו גידולי לולי תרנגולות ומטעים. הרוב הגדול של תושבי גבעת יעריםאינו עוסק כאמור בחקלאות.
הועד של האגודה החקלאית מייצג אפוא את בעלי הנחלות החקלאיות ומייצג את ענייניהם. הוא מתנהל כגוף כלכלי עצמאי נפרד בתוך המושב, למשל מול הגורמים הממשלתיים, כגון מנהל מקרקעי ישראל, הסוכנות וכדומה. בעלי הנחלות הם בעלי הזכויות הרשומות על הקרקעות והם חתומים ואחראים כלפי המוסדות המיישבים על קרקעות אלה.

בנחלות גם שטחי המגורים גדולים יותר מאלה שה"התים המקצועיים" כ-5 דונם לכל נחלה.

לנחלות גם שטחי חקלאות נוספים מחוץ לשטחי המגורים בהרים שבאזור והם נועדו לעיבוד חקלאי בלבד.

ועד האגודה משתדל לנהל את ענייני האגודה בשיתוף פעולה ובתיאום מלא עם הועד המקומי שמופקד על כל העניינים המוניציפליים של כלל תושבי גבעת יערים. שיתוף הפעולה עם הועד המקומי אמור לתרום תרומה רבה לשיפור וקידום ענייני המושב וכלל התושבים ולשיפורה של איכות החיים במושב.

 

לוח הודעות ועד אגודה
לוח מודעות - ועד אגודה - יום חמישי 04 ספטמבר 2008

חברי אגודה שלום,

לוח מודעות