מושב גבעת יערים - Givat Yearim
ועד מקומי
וועד מקומי

התנהלות הוועד המקומי במושב גבעת יערים

.

לוועד המקומי סמכויות רבות ונרחבות יש להקפיד על חלוקת הסמכויות והאחריות בין הוועד המקומי לבין המועצה האזורית. רצוי להדגיש כי לוועד המקומי סמכויות שטעונות אישור של המועצה האזורית ולא בהכרח כל דבר הוא ב אחריות הוועד המקומי.

תחומי העבודה העיקריים והמטלות היומיות של הוועד המקומי:

תכנון והכנת תקציב לפעילות השוטפת של הוועד המקומי. גביית מסים, ארנונה למגורים וכד'. ניהול קופת הוועד, הנהלת חשבונות וכדו'. שירותי דת בית עלמין, מקווה, בתי כנסת, שיעורי דת וכדו'. חינוך ותרבות: פעילויות התרבות במושב לכל שכבות הגיל, ניהול מרכז הלמידה הפועל בהתנדבות לרווחת ילדי המושב וכדו'.

בתחומי האחזקה השוטפת; ישנם שני סוגים שירותים:

  • שירותים שהמועצה מספקת.

  • שירותים שהוועד מספק.

הוועד המקומי הינו מוקד לקבלת בקשות תלונות וכדו' והוא שמנהל את הקשר עם המועצה. דוגמא; איסוף האשפה מתבצע על ידי המועצה האיזורית במטה יהודה, אך הוועד המקומי הוא שדואג לפינוי המכולה, יש לדאוג להתמצא בפרטי ההסכם של המועצה מול הקבלן, מה סוכם עימו, מי הגורם המפעיל אותו במועצה וכדו'.

אחזקה שוטפת: ניהול שוטף של הוועד המקומי . הועד מעסיק איש אחזקה אחד, שעיקר עבודתו היא ניקיון, גינון, עבודות אחזקה שוטפות וכד'. המזכיר אחראי לתוכנית עבודתו, על פי סדר עדיפות מקצועי . הוא המחליט איזה סוג עבודות להשאיר בידיו ומתי להזמין קבלן חיצוני.

גינון: שטחי הגינון מתוחזקים על ידי הוועד המקומי . במקרים רבים איש האחזקה מטפל בתיחזוק הגינון כגון: השקיה, דישון, זיבול, כיסוח דשא, גיזום, ניכוש עשבים וכדו'.

פיקוח על הגינון נעשה ע"י הוועדה לשיפור פני הכפר ותושבים מתנדבים שמתכננים ומעצבים את הנוף הישוב.

איכות סביבה הדברה.

פינוי גזם ואשפה: פינוי האשפה נעשית בשיטת מכלי אשפה המרוקנים למשאיות דחס .

המועצה היא זו שמנהלת את ההתקשרות ושוכרת את השירותים מקבלן חיצוני . למעשה מפקח הועד על עבודתו, כגון: תדירות ושעות פינוי, רמת עבודה, או פינוי אשפה רשלני.

ביטחון: שירותי השמירה מופעלים על ידי הוועד המקומי בסיוע ועדת ביטחון ורכז ביטחון . אחריות הביטחון מוטלת על הישוב עצמו בשיתוף עם מחלקת ביטחון של המועצה האיזורית . הוועד המקומי אחראי לגידור, שערים, תאורה ביתן השומר וכד'. השמירה מתבצעת על ידי אנשי הישוב, רשימות השמירה נעשות על ידי הוועד המקומי.

גבעת יערים יש שירותי בריאות הניתנים ע"י קופת חולים כללית . הוועד המקומי יוצר קשר עם הנהלת קופ"ח בנוגע לאיוש המרפאה אחזקת מבנה המרפאה, ורמת השירות הניתנת לתושבים.

 

  

לוח הודעות ועד מקומי
אתר חדש למושב גבעת יערים - יום חמישי 04 ספטמבר 2008

לכל תושבי מושב גבעת יערים,

 

האתר החדש עלה לאויר, כדי להרשם יש להתקשר לאתי - מזכירות ועד מקומי